JE Leerdoelen

Verkeer

Het verkeer is overal om ons heen. Auto's, vrachtwagens, motoren en brommers razen voorbij. Kinderen nemen vaak al vroeg deel aan dit drukke verkeer. Het is belangrijk dat zij de verkeersregels kennen, deze kunnen toepassen in verschillende verkeerssituaties en zich veilig kunnen verplaatsen.

Zebrapad-zebra.png


Veilig in het verkeer
Jonge kinderen komen tegenwoordig al in aanraking met het drukke verkeer. Verkeerseducatie zie je daarom steeds vaker al in de kleutergroepen. Op een speelse manier worden herkenbare situaties in het verkeer besproken. Het spelen op de stoep en op de straat, oversteken op een zebrapad of het lopen in een rij naar de bibliotheek of de sporthal. Op de oefenwebsite worden deze situaties doormiddel van praatplaten en afbeeldingen aangeboden.

30_onveilig_verkeerslicht_ongeluk.png


Het verkeersexamen
Naarmate kinderen ouder worden, worden de verkeerssituaties en oefeningen uitgebreider en complexer. Op deze manier leren kinderen stap voor stap alle belangrijke verkeersregels en verkeersborden. Zo kunnen kinderen tevens op een verantwoorde manier oefenen voor het verkeersexamen. Dit is een verplicht examen dat alle kinderen van groep 7 maken. Ook het veilig reizen met het openbaar vervoer komt aan bod.

Een verantwoorde theoretische kennis
Verkeer is een praktijkvak. Kinderen leren het vooral door het echt te doen. Toch is de theorie van de verkeersregels en verkeerssituaties enorm belangrijk. Als kinderen dit goed onder de knie hebben, kunnen zij zich veiliger bewegen in het verkeer.
 


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies