JE Leerdoelen

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen wordt ook wel gezien als de belangrijkste vaardigheid voor kinderen in de 21e eeuw. Het onderwijs is talig. Als kinderen niet begrijpen wat ze lezen, komen ze niet tot leren. Zonder begrijpend lezen wordt het leren dus lastig.

Om een tekst goed begrijpend te kunnen lezen is het belangrijk dat kinderen het technisch lezen onder de knie hebben, dat ze beschikken over een ruime woordenschat en dat ze enige ‘kennis van de wereld’ hebben. Het is niet zo dat deze vaardigheden automatisch leiden tot een goede beheersing van het begrijpend lezen. Het regelmatig oefenen van begrijpend lezen is dus erg belangrijk.

Oefenen
Het is belangrijk dat kinderen het begrijpend lezen oefenen met teksten die passen bij de individuele interesse en het niveau van het kind. Dit zorgt voor succeservaringen en meer leesplezier. Een absolute voorwaarde om te blijven oefenen. De oefenwebsite springt hierop in door verschillende soorten teksten aan te bieden met een verschillende moeilijkheidsgraad.

Leesstrategieën en leerdoelen
Het begrijpen van een tekst begint eigenlijk al voordat het kind de tekst daadwerkelijk leest. Hierdoor wordt de voorkennis geactiveerd; wat weet een kind al van het onderwerp? Ook leert een kind te voorspellen waar de tekst over gaat. Deze voorkennis wordt gebruikt tijdens het lezen, waardoor de tekst beter begrepen wordt. Op de oefenwebsite worden deze leesstrategieën in specifieke vragen aangeboden.

voorkennis activeren

Voorkennis activeren; wat weet je al?


De teksten bevatten passende illustraties of afbeeldingen, zodat kinderen de inhoud van de tekst als het ware voor zich zien. Dit maakt de tekst beter te begrijpen. De vragen die bij een tekst horen, dienen te testen of kinderen ook echt hebben begrepen wat er stond. Op de oefenwebsite worden verschillende soorten vragen gesteld. Dit maakt een tekst voor een kind aantrekkelijker, maar test ook echt of ze de inhoud hebben begrepen.

samenvatten, begrijpend lezen

Afsluitende vraag om te controleren of de inhoud begrepen is.


Dankzij de leesstrategieën leren de kinderen de leesdoelen die bij een tekst horen te beheersen. Het is belangrijk dat deze leesdoelen vooraf bekend zijn. De kinderen weten zo wat ze tijdens het lezen van de tekst en het maken van de oefeningen gaan leren.


Woordenschat
Weten wat moeilijke woorden betekenen, maakt het begrijpen van een tekst een stuk makkelijker. Een ruime woordenschat is daarom zeer belangrijk. In de oefeningen wordt hier veel aandacht aan besteed. Voorafgaand aan een oefening kunnen moeilijke woorden aangeboden worden.

woordenschat uitbreiden, begrijpend lezen

Woordenschat; ken je de betekenis van deze woorden al?


Ook worden moeilijke woorden in de teksten aangeboden door middel van de zogenaamde tooltip. Het moeilijke woord wordt onderstreept. Als kinderen met hun muis over het woord heen gaan, komt de betekenis van het woord tevoorschijn.

woordenschatontwikkeling, begrijpend lezen, Junior Einstein

Woordenschat; betekenis van woorden met de tooltip.


Begrijpend lezen is dus een belangrijk vak op de basisschool. De kennis en vaardigheden die kinderen aanleren, worden uiteindelijk ook toegepast in hun verdere leven; het begrijpen van andere schoolvakken, vakken in het voortgezet onderwijs, een vervolgopleiding of een toekomstige baan.

 


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies