JE Leerdoelen

Junior Einstein Leerdoelen

Wat leert een kind in groep 7? Wat moet een kind kunnen aan het eind van groep 8? Aan het eind van de basisschoolperiode wordt verwacht dat kinderen bepaalde doelen halen. Het SLO heeft deze einddoelen ingedeeld in kerndoelen voor elk leerjaar. Deze kerndoelen zijn streefdoelen. Dit betekent dat een school haar best moet doen om de gewenste doelen te behalen, maar dat niet alle kinderen elk doel zullen behalen. 

Deze doelen kunnen een houvast geven bij het bepalen van het niveau van een kind. Aan de hand van de leerdoeloefeningen kun je toetsen welke doelen een kind al wel of niet beheerst. Aan de hand van deze resultaten kun je gericht gaan oefenen met de onderwerpen die het kind nog lastig vindt. 

De website voor de leerdoelen is nog in aanbouw. Op dit moment zijn er alleen leerdoeloefeningen beschikbaar voor de rekendoelen van groep 7 en groep 8. In de toekomst willen we ook oefeningen toevoegen voor de lagere groepen en voor andere vakken. 


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies