JE Leerdoelen

Geschiedenis

geschiedenis online oefenen met Junior Einstein

Lang geleden was het normaal dat kinderen aan het werk gingen en niet naar school. Er waren nog geen auto's en het werken op een computer was ondenkbaar. Het is belangrijk dat kinderen leren hoe onze wereld geworden is, zoals hij nu is.

Kennis over geschiedenis begint voor jonge kinderen al met het leren van de begrippen van tijdsaanduiding. Nu, meteen, gisteren ... heden, verleden en toekomst. De geschiedenis wordt begrijpelijk door de verhalen van oudere mensen over gebeurtenissen van vroeger en kenmerken in de eigen woonplaats. Vervolgens komt de geschiedenis van Nederland aan bod en daarna volgen belangrijke gebeurtenissen in de tien tijdvakken. Deze tijdvakken zullen ook op het voortgezet onderwijs aangeboden worden.

De tijdvakken
De geschiedenis wordt voor kinderen inzichtelijk gemaakt door middel van de tien tijdvakken. Deze tijdvakken vormen samen de tijdlijn van de prehistorie tot nu. Dankzij de verdeling in tijdvakken worden belangrijke gebeurtenissen en kenmerken van een bepaalde periode beter te begrijpen. Als kinderen horen over het tijdvak Jagers en boeren, dan zullen ze makkelijker kunnen onthouden hoe de mensen toen leefden, dan wanneer ze horen over de periode -100000 tot -3000.


Kinderen leren de geschiedenis voornamelijk door verhalen en teksten te lezen en hier vragen over te beantwoorden. Het is belangrijk dat deze teksten een goede opbouw hebben, zodat de kinderen de kennis stap voor stap tot zich nemen. Op de oefenwebsite starten de oefeningen met een introductie van de leerdoelen en het aanbieden van de tijdlijn. In welk tijdvak vonden deze gebeurtenissen plaats?
 

Daarna volgen er vragen om de voorkennis van de kinderen te activeren. Wat weten ze al over het onderwerp? Ook kan de betekenis van moeilijke woorden behandeld worden. Hierdoor wordt de tekst tijdens het lezen beter begrepen. Oefeningen sluiten af met een samenvattende vraag. Wat hebben de kinderen geleerd? Hierdoor wordt er als het ware getoetst of de kinderen de tekst begrepen hebben, maar leren ze ook beter een samenvatting te geven van de inhoud. Een belangrijke vaardigheid in hun verdere schoolloopbaan. Het maken van de oefeningen doet dus ook een belangrijk beroep op het begrijpend lezen.

tijdvakken van geschiedenis

 


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies