JE Leerdoelen

Rekenen

Rekenen is zeker niet alleen het maken van rijtjes met sommen en het toepassen van rekentrucjes. Rekenen heeft een belangrijke relatie met de wereld om je heen.
 

rekenonderwijs, junior einstein, online rekenen oefenen

Hoe weet je namelijk hoe laat de trein vertrekt als je geen klok kunt kijken? Heb je genoeg geld bij je voor de boodschappen? Hoeveel liter verf heb je nodig om de oppervlakte van je muur te schilderen? Allemaal vragen die je in het dagelijks leven tegen kunt komen, maar die je niet kunt oplossen als je niet kunt rekenen. Rekenen is daarom een belangrijk vak op de basisschool.
 

rekenen, ordenen, online oefenen

De basis
Jonge kinderen maken op een speelse manier kennis met allerlei activiteiten en begrippen die de basis vormen voor het verdere rekenen. Hierbij kun je denken aan het rangschikken van figuren van klein naar groot, van dik naar dun, van lang naar kort. Het sorteren van figuren op basis van kleur of vorm. Voorwerpen eerlijk verdelen, een hoeveelheid verminderen of vermeerderen, de lengte van mensen vergelijken. Dankzij zulke oefeningen, die ook op de oefenwebsite aangeboden worden, ontwikkelen kinderen inzichten en vaardigheden die ze bij het verdere rekenen nodig hebben.
 

realistisch rekenen, online oefenen, Junior Einstein

Realistisch rekenen
Vervolgens maken kinderen de overstap naar het lezen en schrijven van de getallen en leren ze makkelijke rekensommen op te lossen. Het is belangrijk dat de sommen in een realistische context worden aangeboden. Hoeveel kinderen zitten er in de bus en hoeveel kinderen stappen uit? Het maken van groepjes en het herhaald optellen, vormen de basis voor het vermenigvudligen en het automatiseren van de tafels van vermenigvuldiging. Ook het klokkijken en het rekenen met geld komen aan bod.

Automatiseren en strategieën
Het getalbegrip wordt steeds groter en kinderen leren steeds meer sommen te automatiseren. Hierdoor gaat het rekenen steeds sneller. Het delen van getallen, cijferend rekenen, rekenen met breuken, procenten en kommagetallen en het oefenen met maten wordt steeds verder uitgebreid. Met behulp van verschillende rekenstrategieën leren kinderen verschillende opgaven op te lossen. Belangrijk hierbij is, dat de strategieën die een kind gebruikt, zelfgekozen zijn. Vroeger moest een kind de strategie van de leerkracht ook toepassen. Tegenwoordig ligt de nadruk op het aanbieden van verschillende strategieën, zodat een kind een manier kan kiezen die hij of zij zelf begrijpt en prettig vindt. Op de oefenwebsite worden uitlegvideo's en uitlegartikelen aangeboden, waarin oplossingsstrategieën worden uitgelegd in begrijpelijke taal voor het kind.

Aan het einde van de basisschoolperiode zijn kinderen in staat om tal van rekenopgaven op te lossen. Ze hebben kennis van verschillende goede aanpakken om problemen om te lossen en ze kunnen deze rekeninzichten ook toepassen in het dagelijks leven.

 


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies