JE Leerdoelen

Taal

Kinderen leren al op een jonge leeftijd een taal. De hele dag door is er interactie tussen kinderen en hun omgeving. Hierdoor leren ze zich mondeling verstaanbaar te maken in de taal. Daarom is taal ontzettend belangrijk. Wanneer kinderen naar de basisschool gaan, wordt deze mondelinge kennis verder uitgebreid naar de schriftelijke kennis van taal. Op deze manier leren de kinderen de taal zo goed mogelijk beheersen, zodat zij succes in het onderwijs en in de maatschappij zullen ervaren.

klanken.PNG

Welk plaatje hoort erbij?

 

Beginnende geletterdheid
Jonge kinderen starten op school met het leren van de letters en klanken. Dit leerproces wordt vooral ondersteund door gebruik te maken van veel afbeeldingen en de geluiden van de klanken. Dit zul je op deze manier ook terugvinden op de oefenwebsite. In elk blok leren de kinderen nieuwe klanken aan, die zich steeds verder uitbreiden. Wanneer kinderen deze losse klanken goed beheersen, worden ze gecombineerd tot woorden. Wanneer de kinderen de woorden vlot en vloeiend beheersen, gaan ze over tot het lezen en schrijven van zinnen. 

 

Verdere uitbreiding
Wanneer de basis is gelegd, gaan de kinderen verder met het lezen en ook spellen van moeilijkere woorden en zinnen. Hierbij worden de spellingsregels aangeleerd, voor veel kinderen – maar ook voor volwassenen – een lastig, maar belangrijk onderdeel. Op de oefenwebsite is het aanbod van spellingsoefeningen groot. Tevens wordt iedere individuele oefening ondersteund met een uitlegartikel en/of een uitlegvideo. Naast het aanleren van de spelling, leren de kinderen ook de betekenis van vele woorden, spreekwoorden, tegenstellingen en synoniemen. Hierdoor wordt de taalvaardigheid groter.

 

In de hogere groepen leren de kinderen meer over de grammatica van onze taal. Hieronder valt het ontleden van zinnen, woordbenoeming en interpunctie. Als je de grammaticale regels goed beheerst, dan weet je de taal ook goed te gebruiken; mondeling en schriftelijk.

 


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies