JE Leerdoelen

Natuur en techniek

De mens maakt deel uit van alles wat leeft op aarde. Bij de oriëntatie op de natuur gaat het om de mens zelf, om de dieren en planten op aarde en om allerlei natuurlijke verschijnselen. Daarnaast krijgen kinderen kennis over techniek. Hoe beïnvloedt de mens de omgeving? Welke uitvindingen zijn er gedaan?

Oriëntatie op de natuur
Jonge kinderen leren over de natuur dicht bij huis. Waarom verliezen bomen hun bladeren, wat doen dieren in de winter en schijnt de maan wel? Ook maken kinderen kennis met het menselijk lichaam. Hierbij staat een gezond lichaam en gezonde voeding centraal.

natuur en techniekondewijs online oefenen met Junior Einstein

De kennis van het leven op aarde en de natuurlijke verschijnselen wordt steeds verder uitgebreid. Kinderen leren over de plantengroei op aarde, het draaien van de aarde en het heelal. Processen als fotosynthese en energie worden op een duidelijke en inzichtelijke manier aangeboden. Ook de verschillende functies van het menselijk lichaam komen aan bod. Kinderen leren over de werking van het oog, het oor en de spijsvertering. Dankzij het natuuronderwijs leggen de kinderen een goede basis voor het begrijpen van natuurlijke verschijnselen en het leven op aarde.
 

natuuronderwijs

Oriëntatie op de techniek
Oriëntatie op techniekonderwijs is tegenwoordig verweven met natuuronderwijs. Natuurlijke verschijnselen hebben immers veel invloed op technische processen. Jonge kinderen leren over herkenbare constructies en techniek. Hoe bouw je een stevige muur? Wat is elektriciteit en kun je een stevige brug van papier bouwen?

De kennis van techniek wordt uitgebreid met oefeningen gericht op complexe processen. Kinderen leren over verschillende vormen van stroom, maar ook over de werking van het internet. Dit maakt de overstap naar het vak techniek op het voortgezet onderwijs kleiner. Het aanbieden van goede oefeningen die aansluiten op de belevingswereld van het kind, maakt het plezier in het vak natuur en techniek groter.

De oefeningen op de oefenwebsite zijn op een verantwoorde manier opgebouwd. De voorkennis van de kinderen wordt geactiveerd, de informatie wordt op een passende manier aangeboden en de oefening wordt met een toetsende vraag afgerond. Heeft het kind ook echt begrepen wat er stond? Vaardigheden die een beroep doen op het begrijpend lezen worden hierdoor ook geoefend.
 


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies