JE Leerdoelen

Rapportage

Onder ‘Resultaten’ bevindt zich een compleet rapportage per kind. Junior Einstein slaat alle gegeven antwoorden op. Die kunnen worden ingezien via het onderdeel ‘Goed of fout’.

In dit onderdeel kun je direct zien welke vragen jouw kind goed en welke jouw kind fout heeft beantwoord. Bovendien kun je de antwoorden die jouw kind heeft gegeven inzien. Als jouw kind een fout heeft gemaakt, zie je ook welk antwoord het juiste was.

Resultaten - goed of fout

 

Wanneer je op de vraagnummers klikt ga je naar het volgende scherm. Hierin zie je het gegeven antwoord terug. Wanneer het gegeven antwoord juist is, zie je alleen het goede antwoord. Wanneer het gegeven antwoord onjuist is, zie je het onjuiste antwoord (= rood) en het juiste antwoord (= groen).

Resultaten - gegeven antwoord

Als ouder kun je ook nog kijken bij 'Recent', 'Rapport' en 'Weektaakrapport'. Bij het onderdeel 'Recent' krijg je een compact overzicht van de laatst behaalde resultaten. Bij het onderdeel 'Rapport' vind je een overzicht van de resultaten van elk vak en elk leerjaar. Onder 'Weektaakrapport' vind je het rapport van de weektaak. Hier vind je de resultaten van de gemaakte taken.

 

LiveStream

Naast de rapportage kun je als ouder ook live meekijken met de resultaten van jouw kind. Via 'LiveStream' stromen de resultaten binnen, zodra jouw kind een oefening aan het maken is. Je kunt op ieder antwoord dat binnenkomt klikken, om te zien welk antwoord jouw kind heeft gegeven en wat eventueel het juiste antwoord had moeten zijn. Wanneer je live meekijkt met de resultaten van je kind, kun je meteen hulp bieden, zodra je merkt dat jouw kind de opdracht lastig vindt.

 


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies