JE Leerdoelen

Het oefengedeelte: de structuur en uitleg van de iconen

Het onderstaande scherm toont het oefengedeelte zoals een kind het ziet, met sterren en voortgangsiconen. Ouders hebben exact dezelfde structuur in het oefengedeelte. Als ouder zie je ook selectievakjes om oefeningen aan de weektaak toe te voegen en zie je een icoontje wanneer een oefening al eerder aan de weektaak is toegevoegd.

Uitleg van de iconen

Voortgang en resultaten in één icoon. Het rondje vult zich als er geoefend wordt en is helemaal gevuld als de oefening volledig is afgerond. De kleur geeft aan hoe het gaat. Van donkerrrood (alles fout) naar felgroen (alles goed).
Het kind verdient sterren per oefening, eerst brons, dan zilver, vervolgens goud. Heb je (bijna) alle vragen goed, dan verdien je goud+.
Uitlegvideo's bij alle vragen waarin wordt uitgelegd hoe je tot het goede antwoord had kunnen komen.
Deze oefening is al eens toegevoegd aan de weektaak.
Uitlegartikel over het onderwerp dat wordt geoefend

Uitlegvideo over het onderwerp dat wordt geoefend

Werkblad(pdf) passend bij deze oefening
Ondersteunend materiaal (pdf) passend bij deze oefening
Deze oefening is gekoppeld aan een leerdoel van het SLO
Moeilijkheidsgraad van de oefening binnen zijn categorie. Één stip geeft aan makkelijk, vijf stippen geven aan het moeilijkst.

 

Iedere oefening bestaat uit een aantal vragen. Na ieder goed antwoord wordt de volgende vraag geladen. Heb je het antwoord fout, dan wordt eerst het juiste antwoord getoond en kun je met de knop 'Volgende' naar de volgende vraag. 

Heb je alle vragen van een oefening (bijna) allemaal goed beantwoord, dan verdien je een plaatje voor in je prijzenkast. Het scherm ziet er uit als hieronder. Als je veel fouten hebt gemaakt, krijg je alleen te zien dat je de oefening hebt afgemaakt. Via de knop 'Doorgaan' ga je terug naar het scherm van waaruit je de oefening bent gestart.

Plaatje verdiend

 

 


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies