JE Leerdoelen

Waarom worden kinderen getoetst?

Sinds het schooljaar 2014/2015 zijn basisscholen verplicht om met een leerlingvolgsysteem (LVS) te werken. De meeste basisscholen gebruiken het leerlingvolgsysteem van het Cito. In dit systeem wordt bijgehouden wat een kind op verschillende momenten kent en kan. Het leerlingvolgsysteem houdt tijdens het hele schooltraject van een kind zijn studievoortgang bij.

Wanneer wordt er getoetst?
Minimaal twee maal per schooljaar worden de toetsen van het Cito afgenomen. In het midden van het schooljaar is dat een LVS-toets (M-toets). Die toets wordt meestal in januari afgenomen. Aan het einde van het schooljaar wordt een eindtoets (E-toets) afgenomen. Dat gebeurt meestal in mei of juni. Verwar deze eindtoets overigens niet met de eindtoets die kinderen in groep 8 krijgen.

Wat wordt er getoetst?
Tijdens de toets wordt het kind getoetst op de ontwikkeling van zijn:

  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Taalbeheersing die gemiddeld verwacht mag worden
  • Rekenen (cijfers, vermenigvuldigen, delen, optellen, aftellen, rekenen met geld)
  • Studievaardigheden (samenvatting maken, informatie opzoeken)
  • Kennis over de wereld (geschiedenis, topografie, aardrijkskunde, natuurkunde en techniek)

Waarom wordt er getoetst?
De LVS-toetsen geven de leerkracht inzicht in het niveau van zijn leerlingen op bovenstaande gebieden. Anders dan bij methodegebonden toetsen, kan een leerkracht bij de LVS-toetsen van het Cito zien of de leerling voldoet aan de landelijke normen. Daardoor kan de leerkracht analyseren of de leerling voor- of achterloopt op zijn leeftijdsgenootjes. Aan de hand van de resultaten van de toetsen kan een leerkracht inspelen op de behoeften van zijn leerlingen. Hij kan een leerling dat met een bepaald onderdeel moeite heeft extra helpen. De leerkracht kan een kind dat een onderdeel (of meerdere onderdelen) al uitstekend beheerst, uitdagender lesstof aanbieden. Aan de hand van alle resultaten van de leerlingen in een klas, kan ook worden gemeten wat het gemiddelde niveau van de klas is.

Oefenen voor de toetsen van het Cito
Sommige mensen vinden dat je kinderen niet moet laten oefenen voor de toetsen van het Cito. Zij denken dat een kind dan een hogere score op de toets haalt dan dat hij eigenlijk beheerst. Wij van Junior Einstein denken dat het juist goed kan zijn om kinderen te laten oefenen voor deze toetsen. De vraagstelling van het Cito is heel anders dan de vraagstelling in methodegebonden toetsen. Een kind dat al heeft geoefend met deze vraagstelling gaat veel zelfverzekerder met de toetsen aan de slag. Daarnaast kan door de weken heen de lesstof iets zijn weggezakt, maar weer omhoog komen dankzij het oefenen. Wij denken dat dankzij het oefenen voorde toetsen van het Cito, een kind juist tijdens het toetsmoment kan laten zien wat hij echt in zijn mars heeft. Wil je jouw kind ook laten oefenen voor de toetsen van het Cito? Op toetsboekjes.kadoki.nl vind je daar geschikte oefenboeken voor.


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies