JE Leerdoelen

De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kleuter

Jonge kleuters zien zichzelf als het middelpunt van de wereld. Zij kunnen zich nog niet goed inleven in een ander en denken veelal egocentrisch. Jonge kleuters spelen ook nog veel alleen en niet zozeer samen met anderen. Hoe ouder een kleuter wordt, hoe meer hij zich kan inleven in anderen. Zo zal het naast elkaar spelen langzaam maar zeker overgaan in het samen spelen. 

Van het samen spelen leert een kleuter heel veel. Zo leert hij dat hij op zijn beurt moet wachten, naar anderen moet luisteren en dat hij problemen oplost door met een ander te praten en te overleggen. Niet door bijvoorbeeld te gaan huilen of een klap uit te delen.

Steeds realistischer denken
Een kleuter leeft eigenlijk in twee werelden. Een fantasiewereld en de daadwerkelijke wereld. De fantasiewereld wordt ingevuld door de fantasie van de kleuter. De daadwerkelijke wereld is de wereld waarin alles voelbaar, tastbaar en hoorbaar is. Jonge kleuters kunnen die werelden nog niet goed van elkaar onderscheiden. Hoe ouder een kleuter wordt, hoe beter hij dat gaat doen. Daardoor gaat hij steeds realistischer denken en zal hij ook gaan nadenken over wat andere mensen van hem vinden. Zijn zelfbeeld zal zich steeds verder gaan ontwikkelen.

Een positief zelfbeeld
Een positief zelfbeeld is enorm belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het jonge kind. Zo zal hij zelfverzekerder zijn en beter opgewassen zijn tegen tegenslagen. Dit zijn natuurlijk eigenschappen die zeer waardevol zijn in het latere leven van een kind. Door kinderen van jongs af aan veel liefde en geborgenheid te geven, ontwikkelen zij een positief zelfbeeld. Geef hierin als ouder zelf het goede voorbeeld. Benoem de dingen die jouw kind goed kan of wel moet doen. Praat niet vanuit het negatieve en wat jouw kind niet mag doen. Dit lokt juist vaak uit tot het wel doen van deze dingen. Geef complimenten aan jouw kind, maar ook aan anderen in het bijzijn van jouw kind. Dat zal alleen maar ten goede komen van zijn zelfbeeld. Tegelijkertijd leert jouw kind hoe hij met anderen om kan gaan en wat voor een aardige dingen hij over en tegen andere mensen kan zeggen.
 


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies