JUNIOREINSTEIN.NL

Het leerkrachtaccount

Het leerkrachtaccount is het account waar je als leerkracht mee inlogt. Via dit account kun je onder andere:

  • accounts aanmaken voor jouw leerlingen;
  • oefeningen inzien en vragen bekijken;
  • resultaten van jouw leerlingen inzien;
  • weektaken klaarzetten voor jouw leerlingen;
  • de website instellen naar behoefte van jouw leerlingen.
  • Je kunt met een leerkrachtaccount geen vragen maken, maar je kunt wel elke vraag inzien. 

De schooladmin kan meerdere rechten aan de leerkracht toekennen:

  • Leerkracht met onbeperkte rechten: in dit geval ben je als leerkracht medebeheerder van het schoolaccount. Je kunt met deze instelling alle leerlingen, leerkrachten en gebruikersgroepen beheren. De communicatie vanuit ons verloopt wel nog steeds met de schooladmin. 
  • Rechten om alle leerlingaccounts van de school te kunnen beheren.
  • Rechten om alle leerkrachtaccounts van de school te kunnen beheren.
  • Rechten om alle gebruikersgroepen van de school te kunnen beheren.