JE Leerdoelen

Rapportage

Onder ‘Resultaten’ bevindt zich een compleet rapportage per kind. Junior Einstein slaat alle gegeven antwoorden op. Die kunnen worden ingezien via het onderdeel ‘Goed of fout’.

In dit onderdeel kun je direct zien welke vragen de leerling goed en welke de leerling fout heeft beantwoord. Bovendien kun je de antwoorden die de leerling heeft gegeven inzien. Als de leerling een fout heeft gemaakt, zie je ook welk antwoord het juiste was.

Resultaten - goed of fout

 

Wanneer je op de vraagnummers klikt ga je naar het volgende scherm. Hierin zie je het gegeven antwoord terug. Wanneer het gegeven antwoord juist is, zie je alleen het goede antwoord. Wanneer het gegeven antwoord onjuist is, zie je het onjuiste antwoord (= rood) en het juiste antwoord (= groen).

Resultaten - gegeven antwoord

 

Het weektaakrapport geeft snel inzicht in de voortgang van alle leerlingen in de weektaak. Per leerling kun je doorklikken om meer gedetailleerde informatie op te vragen.

Naast het onderdeel 'Goed of fout' en ‘Weektaakrapport’ heb je ook nog de onderdelen 'Recent' en 'Rapport’. Via het onderdeel 'Recent' krijg je een compact overzicht van de laatst behaalde resultaten. Via het onderdeel 'Rapport' kun je door de resultaten van het totale aanbod van Junior Einstein bladeren.

 

LiveView en LiveStream

Bij de liveview krijg je elke dag een overzicht van de klas te zien met de resultaten van die dag. Je ziet het aantal beantwoorde vragen en hoeveel er daarvan goed of fout zijn beantwoord. Ook zie je hoelang de leerlingen bezig zijn geweest en wanneer zij voor het laatst hebben geoefend.

 

Bij de livestream krijg je elke dag een overzicht per leerling van de gemaakte vragen. De beantwoorde vragen komen live binnen in dit overzicht. Je ziet meteen of de leerling een vraag goed of fout heeft beantwoord. Hierdoor kun je meteen actie ondernemen als je ziet dat een leerling een bepaalde oefening nog lastig vindt.


© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies