JE Leerdoelen
Filters

Groep

Vak

Type

Schattend vermenigvuldigen
Wat is ongeveer het antwoord? [1]
Schattend vermenigvuldigen en delen
Schatten met hele getallen
Schatten met kommagetallen
Hoeveel is het ongeveer?
Schattend rekenen. Hoeveel kost het ongeveer samen?
Maak een samenstelling (tussen -s-, wel of geen tussen-n of koppelteken)
Hoeveel geld staat er nog op de spaarrekening?
Schattend vermenigvuldigen