Toetsvoorbereiding

Rekenen

Met deze methode van Junior Einstein verbeteren leerlingen hun rekenvaardigheid en wennen tegelijkertijd aan de manier van toetsen van de gangbare leerlingvolgsystemen, waaronder die van het Cito. Zo bereid je ze optimaal voor op de rekentoetsen.

De methode bestaat uit twee werkboeken per leerjaar die in voordelige sets van 5 worden aangeboden. Daarbij kunnen antwoordenboeken per stuk worden aan geschaft. Je kunt per leerjaar bepalen voor hoeveel kinderen je wilt bestellen. Met de methodecalculator reken je simpel uit welke materialen je nodig hebt en wat daarvan de kosten zijn.

Naar methodecalculator
Toetsvoorbereiding

Rekenen

Met deze methode van Junior Einstein verbeteren leerlingen hun rekenvaardigheid en wennen tegelijkertijd aan de manier van toetsen van de gangbare leerlingvolgsystemen, waaronder die van het Cito. Zo bereid je ze optimaal voor op de rekentoetsen.

Naar methodecalculator
Complete methode voor groep 4 tot en met 8

Getallen, Meten en meetkunde en Verbanden. Voor alle domeinen zijn er ruime voldoende opgaven.

Deze methode is zeer geschikt om ingezet te worden voor toetsvoorbereidingen in groepen 4 tot en met 8. Er kan geoefend worden voor het vak Rekenen zoals het getoetst wordt in de verschillende LVS- en eindtoetsen. Dit geldt niet alleen voor Rekenen in de toetsen van Cito (3.0), maar ook voor toetsen van andere toegelaten aanbieders.

Alle domeinen voor Rekenen komen uitgebreid aan bod: Getallen, Meten en meetkunde en Verbanden. De vraagstelling (open en meerkeuze) past goed bij de vragen die voorkomen in de diverse toetsen. Zowel kale sommen als contextrijke sommen komen aan de orde. Oefenen met deze met deze methode zal er voor zorgen dat de leerling met meer zelfvertrouwen aan de toetsen begint en een score haalt die recht doet aan zijn capaciteiten.

Ā© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies