Schrijfbaas

Op een ontspannen manier naar een leesbaar handschrift.

Schrijven is en blijft belangrijk. Het is een (fijne) motorische vaardigheid, die je helpt te onthouden en te concentreren. Door handmatig te schrijven kun je lesstof beter opslaan. Dit zijn essentiële aspecten van het ‘leren’ in het algemeen. Met Schrijfbaas werk je doelgericht en functioneel naar een vlot en duidelijk leesbaar handschrift.

Deze methode is geschikt vanaf groep 3 en bestaat uit twee of drie werkboeken per leerjaar, die in voordelige sets van 5 worden aangeboden. Je kunt per leerjaar bepalen voor hoeveel kinderen je wilt bestellen. Met de methodecalculator reken je simpel uit welke materialen je nodig hebt en wat daarvan de kosten zijn.

Naar methodecalculator
Schrijfbaas

Op een ontspannen manier naar een leesbaar handschrift.

Schrijven is en blijft belangrijk. Het is een (fijne) motorische vaardigheid, die je helpt te onthouden en te concentreren. Door handmatig te schrijven kun je lesstof beter opslaan. Dit zijn essentiële aspecten van het ‘leren’ in het algemeen. Met Schrijfbaas werk je doelgericht en functioneel naar een vlot en duidelijk leesbaar handschrift.

Deze methode is geschikt vanaf groep 3 en bestaat uit twee of drie werkboeken per leerjaar. De werkboeken worden in voordelige sets van 5 aangeboden. Je kunt per leerjaar bepalen voor hoeveel kinderen je wilt bestellen. Met de methodecalculator reken je simpel uit welke materialen je nodig hebt en wat daarvan de kosten zijn.

Naar methodecalculator

Hoogwaardige schrijfmethode voor een vriendelijke prijs

Bij Junior Einstein worden we blij als zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van onze producten. Daarom streven we er altijd naar om kwalitatief uitstekende producten te maken en door slim te werken de kosten laag te houden. Deze schrijfmethode is daarop geen uitzondering.

Schrijfbaas biedt alles wat je nodig hebt om effectief schrijfonderwijs te geven: heldere mooi opgemaakte werkboeken, een goed doordachte opbouw, gedegen instructie voor leerkrachten en de nodige online ondersteuning. En dat alles voor een eerlijke, lage prijs.

Goede aansluiting op het taal- en leesonderwijs

In groep 3 gaat het schrijfonderwijs hand in hand met het leesonderwijs. Schrijven ondersteunt het lezen. Elke letter die een kind leert lezen, leert het tegelijkertijd met Schrijfbaas schrijven. Hierdoor wordt het letterbeeld het best aangeleerd en opgeslagen in het geheugen. In de eerste helft van groep 3 leert het kind alle letters en klanken schrijven. In de tweede helft van groep 3 sluit elke schrijfles aan op de spellingles. De aansluiting op de spellingcategorieën zet zich ook door in de hogere jaargroepen. Hierdoor blijft het schrijfonderwijs nauw aansluiten op het taalonderwijs. Schrijfbaas biedt op die manier extra oefenmomenten voor taal en spelling.

Uniek lettertype

De Schrijfbaas methode voor blokletters maakt gebruik van een uniek lettertype, dat door Junior Einstein zelf is ontwikkeld. Er is gekozen voor eenvoudige lettervormen. De verhouding tussen de grootte van de romp en de stokken en de staarten van de letters is geoptimaliseerd voor de leesbaarheid enerzijds en het gemak van het schrijven anderzijds. De open ronde vormen en vaak gelijkvormige bogen laten zich snel en soepel schrijven, terwijl de lengte van de stokken en de staarten voldoende is om de individuele letters, bijvoorbeeld de letter a en de letter d, makkelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. Het lettertype biedt daarmee een uitstekende start voor het aanleren van de lettervormen en een goede basis voor het ontwikkelen van een vlot en leesbaar handschrift.

Er is in het lettertype gekozen voor een lichte hellingshoek naar rechts. Dit is voor de meeste rechtshandigen de meest natuurlijk schrijfhoek om vlot te kunnen schrijven. Dit geldt niet voor iedereen en zeker niet voor linkshandigen. De hellingshoek van het lettertype is een voorbeeld, maar het staat de leerlingen vrij om een eigen voorkeur voor hellingshoek te kiezen, zolang er maar een vlot en leesbaar handschrift ontstaat.

Liniatuur

Schrijfbaas werkt met verschillende liniaturen. Op die manier maakt het kind een geleidelijke overstap naar een kleiner en fijner handschrift.

In boek 3a wordt gestart met een liniatuur van 5,5 - 8 - 5,5 mm. Dit wordt afgebouwd naar 5 - 7 - 5 mm. In boek 3b wordt gestart met deze liniatuur en wordt hier afgebouwd naar 4,5 - 6 - 4,5 mm. In boek 3c start en eindigt de liniatuur met 3,5 - 5 - 3,5 mm.

Boek 4a en 4b werken met een liniatuur van 3 - 4 - 3 mm. In boek 5a en 5b wordt gewerkt met een liniatuur van 2,25 - 3 - 2,25 mm. In boek 5b worden per les de hulplijnen losgelaten, gevolgd door de bovenlijn. Het kind schrijft dan enkel op de schrijflijn. Datzelfde geldt voor boek 6 en in boek 7 en boek 8 wordt enkel nog geschreven op de schrijflijn.

Via de online omgeving kunnen ook extra bladen met bijpassende liniatuur geprint worden. Deze kunnen voor allerlei doeleinden gebruikt worden. Op die manier is er voor het kind altijd een mogelijkheid om in de juiste liniatuur te oefenen en te werken.

Overzicht materialen Schrijfbaas | blokletters

Groep 3
Handleiding 3 (in ontwikkeling) Handleiding voor de leerkracht met informatie en uitwerking van de schrijflessen.
Schrijfboek 3a Schrijflessen voor de letters: i - k - t - n - a - m - e - r - oo - d - oe - s - p - aa - l - ee - g - o
Schrijfboek 3b Schrijflessen voor de letters: b - uu - v - ie - h - u - w - au - j - ou - z - eu - ij - f - ui - ei - c - x - y - q
Schrijfboek 3bc Schrijflessen die aansluiten bij de spellingcategorieën voor E3.
Laat het zien! Extra schrijflessen die aansluiten op de aangeboden letters uit schrijfboek 3a en 3b. De lessen kunnen ingezet worden als een extra schrijfles in de week, herhaling of remediëring.
Letterposter (in ontwikkeling) Letterposter van de kleine letters in blokschrift met de juiste schrijfrichting.
Cijferboek (in ontwikkeling) Schrijfboek om de cijfers aan te leren
Ondersteunende materialen online (in ontwikkeling) Letterkaarten met schrijfrichting, cijferkaarten met juiste schrijfrichting, extra oefenbladen per letter, extra oefenbladen per cijfer, bladen per liniatuur, kaart met motorische oefeningen, kaart met schrijfhouding, pengreep en papierligging, evaluatiebladen, registratiebladen.
Groep 4
Handleiding 4 (in ontwikkeling) Handleiding voor de leerkracht met informatie en uitwerking van de schrijflessen.
Schrijfboek 4a Schrijflessen voor de hoofdletters op alfabetische volgorde.
Schrijfboek 4b Schrijflessen die aansluiten bij de spellingcategorieën voor M4/E4 en enkele herhaling E3
Laat het zien! Extra schrijflessen die aansluiten op de aangeboden hoofdletters uit schrijfboek 4a. De lessen kunnen ingezet worden als een extra schrijfles in de week, herhaling of remediëring
Letterposter (in ontwikkeling) Letterposter voor de hoofdletters in blokschrift met de juiste schrijfrichting.
Ondersteunende materialen online (in ontwikkeling) Letterkaarten met schrijfrichting, cijferkaarten met juiste schrijfrichting, extra oefenbladen per letter, extra oefenbladen per cijfer, bladen per liniatuur, kaart met motorische oefeningen, kaart met schrijfhouding, pengreep en papierligging, evaluatiebladen, registratiebladen.
Groep 5
Handleiding 5 (in ontwikkeling) Handleiding voor de leerkracht met informatie en uitwerking van de schrijflessen.
Schrijfboek 5a Schrijflessen die aansluiten bij de spellingcategorieën voor M5 en enkele herhaling M4/E4
Schrijfboek 5b Schrijflessen die aansluiten bij de spellingcategorieën voor E5 en enkele herhaling E4/M5
Ondersteunende materialen online (in ontwikkeling) Letterkaarten met schrijfrichting, cijferkaarten met juiste schrijfrichting, extra oefenbladen algemeen, extra oefenbladen per letter, extra oefenbladen per cijfer, bladen per liniatuur, kaart met motorische oefeningen, kaart met schrijfhouding, pengreep en papierligging, evaluatiebladen, registratiebladen.
Groep 6
Handleiding 6 (in ontwikkeling) Handleiding voor de leerkracht met informatie en uitwerking van de schrijflessen.
Schrijfboek 6 (in ontwikkeling) Schrijflessen die aansluiten bij de spellingcategorieën voor M6/E6 en enkele herhaling E5
Ondersteunende materialen online (in ontwikkeling) Letterkaarten met schrijfrichting, cijferkaarten met juiste schrijfrichting, extra oefenbladen algemeen, extra oefenbladen per letter, extra oefenbladen per cijfer, bladen per liniatuur, kaart met motorische oefeningen, kaart met schrijfhouding, pengreep en papierligging, evaluatiebladen, registratiebladen.
Groep 7
Handleiding 7 (in ontwikkeling) Handleiding voor de leerkracht met informatie en uitwerking van de schrijflessen.
Schrijfboek 7 (in ontwikkeling) Schrijflessen die aansluiten bij de spellingcategorieën voor M7/E7 en enkele herhaling E6.
Ondersteunende materialen online (in ontwikkeling) Letterkaarten met schrijfrichting, cijferkaarten met juiste schrijfrichting, extra oefenbladen algemeen, extra oefenbladen per letter, extra oefenbladen per cijfer, bladen per liniatuur, kaart met motorische oefeningen, kaart met schrijfhouding, pengreep en papierligging, evaluatiebladen, registratiebladen.
Groep 8
Handleiding 8 (in ontwikkeling) Handleiding voor de leerkracht met informatie en uitwerking van de schrijflessen.
Schrijfboek 8 (in ontwikkeling) Schrijflessen die aansluiten bij de spellingcategorieën voor M8/E8 en enkele herhaling E7.
Ondersteunende materialen online (in ontwikkeling) Letterkaarten met schrijfrichting, cijferkaarten met juiste schrijfrichting, extra oefenbladen algemeen, extra oefenbladen per letter, extra oefenbladen per cijfer, bladen per liniatuur, kaart met motorische oefeningen, kaart met schrijfhouding, pengreep en papierligging, evaluatiebladen, registratiebladen.
Naar methodecalculator
© Junior Einstein BV 2012-2024 - Privacy verklaring - Cookies