Nieuw bij Junior Einstein


Berekenen van korting in geld

Getallen [1]

Komma tussen bijvoeglijke naamwoorden [2]

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [2]

Komma plaatsen tussen twee persoonsvormen [2]

Plaatsen van een komma in een opsomming [1]

Een komma plaatsen voor een voegwoord [2]

Komma plaatsen voor een voegwoord [1]

Hoofdlettergebruik in onderscheidingen en evenementen

Schrijven van hoofdletters in boektitels [2]

Erafsommen tot 100 - Met tussenstap [2]

Erafsommen tot 50 - Met tussenstap [3]

Erafsommen tot 100 - Zonder tussenstap [1]

Erafsommen tot 50 - Zonder tussenstap [1]

Erafsommen tot 20 - Zonder tussenstap [1]

Erafsommen tot 100 - Zonder tussenstap [2]

Hoofdletters in feestdagen en samenstellingen [1]

Gebruik van hoofdletters in namen van instellingen

Erbijsommen tot 1.000.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 10.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 500.000 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 200.000 - Zonder tussenstap [1]

Hoofdletters na een dubbele punt

Erbijsommen tot 20.000 - Zonder tussenstap [3]

Komma plaatsen tussen bijvoeglijke naamwoorden [1]

Hoofdletters in namen van instellingen

Hoofdlettergebruik in directe rede en opsomming

Erbijsommen tot 50.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 20.000 - Zonder tussenstap [2]

Komma plaatsen achter een briefaanhef [1]

Komma: plaatsen van een komma voor die of dat [1]

Komma: plaatsen van een komma voor die of dat [2]

Het gebruik van een punt aan het einde van een zin [1]

Woorden op -ig en -lijk [3]

Breuken gelijknamig maken

Weet jij hoe je ongelijknamige breuken gelijknamig maakt?

Wanneer plaats je een komma? [1]

Komma tussen bijvoeglijke naamwoorden [1]

Plaats een komma tussen twee persoonsvormen [2]

Komma plaatsen tussen twee persoonsvormen [1]

Plaatsen van een komma in een opsomming [2]

Komma plaatsen voor een voegwoord [2]

Hoofdlettergebruik in lastige benamingen

Gebruik van hoofdletters in historische gebeurtenissen

Hoofdletters in boektitels [2]

Erafsommen tot 100 - Met tussenstap [1]

Erafsommen tot 50 - Met tussenstap [2]

Erafsommen tot 50 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 20 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 10 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 10 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 200.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 50.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 20.000 - Zonder tussenstap [1]

Schrijven van hoofdletters in feestdagen en samenstellingen

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [1]

Erbijsommen tot 100.000 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 50.000 - Zonder tussenstap [1]

Hoofdletters in boektitels [1]

Erbijsommen tot 200.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 100.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 1.000.000 - Zonder tussenstap [2]

Schrijven van hoofdletters in boektitels [1]

Begrijpend lezen - Bijzonder dinosaurusje

De komma achter een briefaanhef [1]

Woorden op -eerd en -aard

Komma plaatsen voor de woorden die of dat [1]

Komma plaatsen voor de woorden die of dat [2]

Woorden met de z

Wanneer plaats je een komma? [2]

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [2]

Plaats een komma tussen twee persoonsvormen [1]

Komma plaatsen in een opsomming [2]

Komma plaatsen in een opsomming [1]

Een komma plaatsen voor een voegwoord [1]

Schrijven van hoofdletters in onderscheidingen en evenementen

Hoofdletters in historische gebeurtenissen

Erafsommen tot 100 - Met tussenstap [3]

Erafsommen tot 50 - Met tussenstap [1]

Erafsommen tot 100 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 50 - Zonder tussenstap [2]

Erafsommen tot 20 - Zonder tussenstap [2]

Erafsommen tot 10 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 500.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 100.000 - Zonder tussenstap [3]

Een komma op de juiste manier plaatsen [2]

Erbijsommen tot 1.000.000 - Zonder tussenstap [1]

Hoofdletters in moeilijke benamingen

Vuurwerk in het bos

Het is de laatste dag van het jaar. Vanavond wordt er vuurwerk afgestoken in het bos. Konijn is bang voor vuurwerk. Hij vindt het harde geknal eng. Hoe kan Konijn toch van het vuurwerk genieten?

Hoofdletter aan het begin van een zin [1]

Erbijsommen tot 10.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 500.000 - Zonder tussenstap [2]

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [1]

Hoofdletters in feestdagen en samenstellingen [2]

Een komma op de juiste manier plaatsen [1]

Komma plaatsen tussen bijvoeglijke naamwoorden [2]

Spelling van werkwoorden

Punt aan het einde van een zin [1]

De komma achter een briefaanhef [2]

Komma plaatsen achter een briefaanhef [2]

Lengtematen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in educatieve producten.